Streamsoft Prestiż - system klasy ERP Zobacz większe

Moduł Środki Trwałe

Przeznaczenie modułu

Moduł Środki trwałe ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i amortyzację majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odbywa się w oparciu o dokumenty przyjęcia, likwidacji, zmiany użytkownika, ulepszenia, zmniejszenia, przeszacowania. Pozwala to na rejestrowanie oraz prezentację kompletnej historii firmy. 

Więcej szczegółów

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Standardowe funkcjonalności:

 • Ewidencja i historia majątku
  - Rejestrowanie oraz prezentacja kompletnej historii majątku firmy dzięki ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które odbywają się w oparciu o dokumenty przyjęcia, likwidacji, zmiany użytkownika, ulepszenia, zmniejszenia, przeszacowania

 • Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy
  - Na podstawie wprowadzonych informacji o składnikach majątku, program oblicza odpisy amortyzacyjne oraz tworzy plan amortyzacyjny na aktualny rok oraz prognozy na lata następne, co m.in. umożliwia wybór korzystniejszej metody amortyzacyjnej 
  - Odpisy amortyzacyjne generowane są, z uwzględnieniem metod amortyzacji: liniowej, degresywnej, jednorazowej, 30% po przyjęciu, itp.

 • Wydruki i zestawienia
  - System generuje wydruki tabeli amortyzacyjnej, planu amortyzacji, ewidencji oraz zestawień zgodne z wymaganiami ustawy o rachunkowości. 
  - Dzięki wykorzystaniu modułu Raportów i formularzy, możliwe jest tworzenie własnych zestawień bazujących na danych majątku trwałego oraz jego historii.

 • Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego
  - Możliwość tworzenia własnych parametrów charakterystycznych dla określonych typów środków trwałych, np. data następnego przeglądu samochodu lub numer atesty dla maszyn, przy wykorzystaniu mechanizmu grup opartego o wielopoziomową drzewiastą strukturę dowolnie rozbudowaną przez użytkownika (jeden środek trwały może należeć do wielu niezależnych grup)

 • Inwentaryzacja majątku za pomocą urządzeń
  - W specjalnej wersji możliwość obsługi drukarek etykiet i kolektorów danych. Pozwala to przeprowadzić inwentaryzację majątku w oparciu o kody kreskowe

 • Wartość odzyskana
  - Możliwość wprowadzenia wartości odzyskanej dla wartości bilansowej środka trwałego, zgodnie z wymaganiami MSR (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości). Ogranicza ona amortyzację bilansową środka trwałego poprzez pomniejszenie miesięcznego umorzenia przy zachowaniu tego samego okresu lub skrócenie okresu amortyzacji bez zmiany miesięcznej wartości umorzenia

 • Pozostałe
  - Uwzględnienie szczególnych przypadków amortyzacji jak amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne
  - Ograniczenie wartości środka trwałego, dla której amortyzacja stanowi koszt uzyskania
  - Księgowanie odpisów amortyzacyjnych oraz dokumentów obrotu do modułu finansowo-księgowego
  - Otwarcie i zamknięcie roku obrachunkowego w dowolnym miesiącu kalendarzowym

Aktualności

Chcesz sprawdzić jak działa system?

Jeśli jesteś zainteresowany systemem Prestiż

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.