Streamsoft Prestiż - system klasy ERP Zobacz większe

Moduł Wyposażenie

Przeznaczenie modułu

Moduł Wyposażenie jest aplikacją wspomagającą pracę działu księgowości. Umożliwia ilościowo-wartościową ewidencję składników majątku nie zaliczanych do środków trwałych i nie podlegających amortyzacji, ale ewidencjonowanych na potrzeby inwentaryzacyjne. Adresowany jest do tych jednostek, dla których majątek stanowi ważny element w zarządzaniu i kształtowaniu polityki dyscypliny oraz dbałości o mienie.

Więcej szczegółów

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Standardowe funkcjonalności:

 • Ewidencja wyposażenia
  - Obsługa ewidencji odbywa się z pomocą zdefiniowanych dokumentów obrotu: przyjęcie, zmiana miejsca użytkowania, likwidacja, zmiana wartości. Pozwala to na zapamiętanie oraz prezentację kompletnej historii kartoteki

 • Grupowanie wyposażenia
  - Program pozwala na następujące grupowanie składników wyposażenia: grupy rodzajowe, jednostki organizacyjne, osoby materialnie odpowiedzialne oraz grupy definiowane przez użytkownika
  - Program pozwala na łączenie wyposażenia w obrębie indywidualnie definiowanej przez użytkownika grupy rodzajowej oraz dowolnej ilości grup użytkownika. Grupa rodzajowa, to dowolnie rozbudowywana, wielopoziomowa struktura o budowie drzewa. Takie podejście umożliwia łatwe uzyskiwanie zestawień w ujęciu ilościowym np. liczba kalkulatorów w całej firmie lub na danym wydziale

 • Dodatkowe informacje o wyposażeniu
  - Uzupełnieniem możliwości definiowania dodatkowych parametrów wyposażenia jest mechanizm cech. Mechanizm ten zapewnia użytkownikowi możliwość tworzenia własnych parametrów charakteryzujących wyposażenie np. okres gwarancji, itp. Rozwiązanie to jest bardzo uniwersalne i posiada szeroki zakres funkcjonalności zaspokajający potrzeby informacyjne kadry zarządzającej

 • Inwentaryzacja wyposażenia
  - Moduł w pełni rozlicza inwentaryzację zgodnie z wprowadzonym, w słowniku Jednostek organizacyjnych, podziałem na pola spisowe

 • Wydruki i zestawienia
  - Poza standardowymi wydrukami zbiorczymi, istotnym ułatwieniem jest wydruk protokołu przyjęcia i zdania odpowiedzialności materialnej. Użytkownik może również tworzyć własne wydruki definiowane i raporty.

Aktualności

Chcesz sprawdzić jak działa system?

Jeśli jesteś zainteresowany systemem Prestiż

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.