Streamsoft Prestiż - system klasy ERP Zobacz większe

Moduł Kadry i Płace

Przeznaczenie modułu

Kadry i płace to moduł spełniający wszystkie wymogi stawiane nowoczesnym systemom obsługi działu kadrowo-płacowego. Przeznaczony jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Moduł w pełni współpracuje z programem Płatnik, udostępnianym przez oddziały ZUS do rozliczeń składek. Pozwala na generowanie deklaracji zgłoszeniowych wszystkich typów, zarówno pracowników jak i pracodawcy.

W systemie Streamsoft Prestiż dostępne są funkcjonalności umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – co ułatwia i skraca przedsiębiorcom czas załatwiania spraw podatkowych. Z modułu Kadry i Płace, do systemu e-Deklaracje, możliwe jest wysyłanie następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8S, PIT- R i IFT-1/ IFT-1R.

Więcej szczegółów

2 100,00 zł netto
2 583,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Standardowe funkcjonalności:

 • Dane kadrowe i płacowe
  - Możliwość pełnej obsługi ewidencji danych kadrowych i płacowych
  - Prowadzenie kartotek osobowych wszystkich zatrudnionych pracowników
  - Możliwość wprowadzania nieograniczonej ilości cech definiowanych pracownika

 • Ewidencja historii pracy
  - Ewidencjonowanie ruchu pracowników w firmie (pracujących lub zwolnionych)
  - Ewidencjonowanie przebiegu pracy pracownika wewnątrz firmy (zmiana stanowiska, zmiana angażu, przeszeregowania i inne)

 • Rejestracja obecności w pracy
  - Możliwość rejestracji danych dotyczących obecności lub absencji pracownika
  - Możliwość tworzenia zmianowych kalendarzy czasu pracy

 • Moduł umożliwia kompleksową obsługę umów każdego rodzaju

 • Definiowanie dowolnej ilości wzorców czasu pracy, nawet indywidualnych dla poszczególnych pracowników

 • Pełna obsługa zakładów pracy chronionej
  - Możliwość wprowadzania danych związanych z niepełnosprawnością pracowników oraz generowanie dokumentów rozliczeniowych do systemu PFRON SODiR OffLine

 • Listy płac
  - Posiadając wbudowany system wzorców możliwe jest przyporządkowywanie tych samych sposobów liczenia wielu grupom płacowym
  - Możliwość wyliczania i drukowania dowolnej liczby list płac w miesiącu
 • Przelewy pracownicze
  - Tworzenie przelewów w postaci elektronicznej na konta pracownicze, wg rozbudowanej listy banków

 • Spójność i ochrona danych
  - Automatyczne zamykanie policzonych list płac (zapewnia wysoki poziom ochrony informacji i spójność danych zawartych w komputerze z wydrukowanymi listami płac)

 • Składniki wynagrodzeń
  - Automatyczne naliczanie składników wynagrodzeń w oparciu o ewidencję obecności i absencje oraz generowanie deklaracji do programu "Płatnik" 

 • Algorytmy liczenia płac
  - Każdy z wbudowanych algorytmów można w prosty sposób rozbudować o dodatkowe składniki kwotowe oraz określić ich sposób wliczania do zasiłków, urlopu, funduszy ZUS, itd.

 • Przypomnienia
  - Aktywowany na życzenie system przypominania o kończących się umowach na okres próbny lub czas określony, o konieczności wykonania badań okresowych, kursach, kwalifikacjach itp.

 • Rejestracja Czasu Pracy (RCP)
  - Możliwa jest współpraca z czytnikami kart magnetycznych, w celu importowania ewidencji czasu pracy pracowników (opcja dostępna za dodatkową dopłatą)

 • Zbiorówka płacowa
  - Możliwość automatycznego generowania rocznej kartoteki płacowej i zbiorówek płacowych, z możliwością modyfikacji występujących na nich składników płacowych

 • Prowadzenie ewidencji w równoważnym czasie pracy
  - Możliwość prowadzenia ewidencji równoważnego czasu pracy dla wszystkich lub części pracowników w wybranych przedziałach czasowych (1-3,4 m-cy) 
  - Automatyczne naliczanie nadgodzin i godzin pozostałych do przepracowania w danym okresie

 • Zestawienia, wydruki, formularze
  - Moduł posiada bardzo rozbudowany zbiór standardowych zestawień kadrowych i płacowych oraz możliwość definiowania i zapamiętywania własnych. Zakres tych zestawień można ograniczać przez określenie filtrów kadrowych i płacowych (osoby należące do konkretnych grup, posiadające dzieci w określonym wieku, itd.). Z modułu można wydrukować różne formularze, m.in. PIT-11, PIT-40, umowa o pracę, ewidencja czasu pracy, zaświadczenie o dochodach, oświadczenia, upoważnienia i inne

 • Eksport danych
  - Możliwe jest zdefiniowanie w dowolny sposób eksportu danych do modułu Finanse i księgowość, umożliwiając księgowanie zarówno oddzielnie dla poszczególnych osób jak i dla całych grup pracowników. Dane można również wyeksportować do programu Excel.

Aktualności

Chcesz sprawdzić jak działa system?

Jeśli jesteś zainteresowany systemem Prestiż

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.