Streamsoft Prestiż - system klasy ERP Zobacz większe

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i księgowość przeznaczony jest do wspomagania zadań realizowanych w dziale księgowości w firmach o różnym profilu działalności. Praca oparta jest o wielopoziomowy, drzewiasty plan kont i plany alternatywne.  Moduł umożliwia dekretację i księgowanie dokumentów w dowolnej walucie z wykorzystaniem własnych schematów dekretacji, automatów, przeksięgowań i rozdzielnika kosztów. Automatyzuje obliczanie różnic kursowych oraz bieżącą kontrolę zobowiązań i należności.

Moduł Finanse i księgowość posiada certyfikat zgodności z ustawą o rachunkowości, wydany przez Instytut Modzelewskiego na podstawie audytu systemu ERP Streamsoft Prestiż, pod kątem jego zgodności z przepisami prawa.

Więcej szczegółów

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Charakterystyka modułu

 • Wykonywanie operacji możliwe jest na kilka sposobów, w zależności od indywidualnych upodobań.
 • Wygląd programu, okien, kolejność i wielkość kolumn, sposoby sortowania, filtrowania, itp. są zapamiętywane dla każdego użytkownika niezależnie.
 • Spójność struktury danych, wynikająca z zastosowania procedur kontrolujących kompletność transakcji.
 • Wielopoziomowy system praw dostępu do poszczególnych opcji oraz zasobów.
 • Łatwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika, poprzez prostą modyfikację standardowych ustawień, np. wzorców dekretacji dokumentów, formularzy, itd.
 • Integracja ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft Prestiż. 

Standardowe funkcjonalności:

 • Plan kont
  - Możliwość analityki kont oparta o słowniki wynikające ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (kasy fiskalne, magazyny, katalog kontrahentów, stawki podatku VAT, słowniki definiowane dla potrzeb indywidualnych) i definiowania alternatywnych planów kont

 • Wzorce dekretacji dokumentów
  - Automatyczne dekretowanie dokumentów na właściwe konta według definiowanych wzorców dekretów
  - Możliwość dowolnego modyfikowania zadekretowanych danych

 • Walutowość
  - Możliwość prowadzenia rozliczenia wielowalutowego na dowolnym koncie z automatycznym obliczaniem różnic kursowych

 • Zestawienia, raporty, deklaracje
  - Tworzenie raportów według różnych kryteriów, uwzględniających dowolne sposoby filtrowania i sortowania danych
  - Możliwość drukowania zestawień i raportów (dziennik, księgi podatkowe, rejestry VAT, rachunki zysków i strat, bilanse, deklaracje)

 • Mechanizmy kontrolujące
  - Możliwość bieżącej kontroli zobowiązań i należności, również w walutach obcych
  - Automatyczne naliczanie not odsetkowych za zwłokę w płatnościach
  - Możliwość drukowania wezwań do zapłaty, przelewów, potwierdzeń sald
  - Kontrola poprawności wprowadzanych danych czy kręgów kosztów

 • Import danych z innych systemów poprzez wbudowane funkcje importu i eksportu (plany kont, definicje dekretów, definicje dokumentów, kontrahentów, wzorów księgowych)

 • Możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – e-Deklaracje (VAT-7, VAT-EU)

Aktualności

Chcesz sprawdzić jak działa system?

Jeśli jesteś zainteresowany systemem Prestiż

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.