Streamsoft Prestiż - system klasy ERP Zobacz większe

Moduł Logistyka

Moduł Logistyka przeznaczony jest dla firm produkcyjnych i handlowych, dla których sprawne zarządzanie logistyką magazynową jest kluczowe. Umożliwia m.in. obsługę magazynu z podziałem na miejsca składowania i bez miejsc składowania, generowanie dokumentów logistycznych, które umożliwiają rozdzielenie prac na poszczególnych magazynierów, obsługę jednostek logistycznych, szczegółowe planowanie ruchów na magazynach oraz wsparcie procesów wykonywanych w magazynach wysokiego składowania.

Ponadto, w module możliwa jest wizualizacja rozmieszczenia regałów na magazynie wraz z poziomem jego zatowarowania, generowanie marszruty, czyli planowanie optymalnej ścieżki przejścia dla magazynierów wg różnych kryteriów, wygenerowanie statystyk dotyczących pracy magazynierów oraz paletowanie. Moduł Logistyka umożliwia podział magazynów na strefy magazynowe, które obejmują wirtualną przestrzeń magazynową spełniającą funkcję logistyczną przyjęć, wydań, zmiany miejsca. Podział stref magazynowych:

 • strefa przyjęć zewnętrznych (PZ),
 • strefa przyjęć wewnętrznych (PW),
 • strefa wydań zewnętrznych (WZ),
 • strefa wydań wewnętrznych (WW),
 • strefa zmiany miejsca składowania - źródło,
 • strefa zmiany miejsca składowania - cel.

Więcej szczegółów

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Dokumenty dyspozycji

W module Logistyka możliwe jest wystawianie, planowanie realizacji i realizacja następujących dokumentów dyspozycji:

 • dyspozycja magazynowa przyjęcie wewnętrzne,
 • dyspozycja magazynowa przyjęcie zewnętrzne,
 • dyspozycja magazynowa wydanie wewnętrzne,
 • dyspozycja magazynowa wydanie zewnętrzne,
 • dyspozycja magazynowa zmiana miejsca,
 • dyspozycja magazynowa spisu z natury - jej realizacja powoduje powstanie arkusza spisowego.

Dokument dyspozycji może zostać stworzony ręcznie przez użytkownika lub też wygenerowany automatycznie na podstawie dokumentu źródłowego, czyli zamówienia wewnętrznego, zapotrzebowania wewnętrznego, zamówienie od odbiorców i zamówienia do dostawców. Realizacja dokumentów logistycznych powoduje powstanie odpowiednich dokumentów magazynowych np. realizacja dokumentu dyspozycja magazynowa przyjęcie zewnętrzne spowoduje wygenerowanie dokumentu PZ.

Weryfikacja wydań i przyjęć

To proces odwrotny do procesu podstawowego. Proces podstawowy polega na: Zamówienie --> dokument logistyczny (ruchy na miejscach składowania) --> dokument HM na podstawie
dokumentu logistycznego. Weryfikacja wydań, najczęściej dotyczy sprzedaży dla detalistów i przebiega następująco:

 • dokument WZ, paragon lub faktura - i na tej podstawie wystawiany jest dokument lub dokumenty logistyczne dyspozycji wydania (weryfikacja wydania, ruchy na miejscach składowania). Moduł logistyka umożliwia również weryfikację przyjęć.
Obsługa kodów kreskowych i numerów

Moduł Logistyka umożliwia:

 • obsługa kodów kreskowych zgodnych ze standardem GS1 (Global System One) - generowanie i odczytywanie z systemu,
 • obsługę numerów: GTIN (Global Trade Item Number), SSCC (Serial Shipping Container Code), IZ (Identyfikator Zastosowania).
Kontrola jakości

To proces realizowany według ściśle określonych procedur, który wspomaga dostarczenie na rynek wyrobów bezpiecznych dla klienta oraz buduje przewagę konkurencyjną firmy. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu wielu parametrów wyrobu pod względem spełnienia określonych norm. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie informacji o jakości realizowanego procesu produkcji – w celu wyeliminowania czynności powodujących błędy.
W zakresie kontroli jakości system ERP Streamsoft Prestiż umożliwia:

 • obsługę numerów seryjnych, dzięki czemu możliwe jest kontrolowanie każdej sztuki wyrobu lub półproduktu,
 • wprowadzenie graficznej dokumentacji z przeprowadzonej kontroli (zdjęcia),
 • wprowadzenie dokumentów w formacie PDF, np. instrukcje przeprowadzenia kontroli jakości,
 • powiązanie stwierdzonych uszkodzeń z konkretnym wykonawcą wyrobu,
 • sortowanie listy możliwych błędów wg częstotliwości ich wystąpień,
 • wydruk dowolnych etykiet informacyjnych dla uszkodzonych wyrobów – do oznaczenia wyrobów, które nie przeszły kontroli,
 • tworzenie historii kontroli jakości dla danego wyrobu,
 • tworzenie dodatkowej listy materiałów zużytych do naprawy wyrobu oraz podwyższenie kosztu produkcji.
Rola magazynu w realizacji zamówienia klienta

Zarządzanie magazynem to dzisiaj dążenie do maksymalnej automatyzacji wprowadzania danych z wykorzystaniem różnego rodzaju urządzeń oraz usprawnienie działań manipulacyjnych i obsługi procesu składowania. Automatyzacja na zapewnić przede wszystkim szybkie wprowadzenie danych oraz eliminację błędów ludzkich przy rejestrowaniu informacji. Na czas realizacji zamówienia klienta składa się również z czas pracy magazynu: czas kompletacji, pakowania, przygotowania towaru do wysyłki. Im bardziej da się usprawnić pracę w magazynie, tym bardziej może to wpłynąć na skrócenie czasu realizacji zamówienia. 

Przeznaczenie Magazynu mobilnego

Aplikacja Magazyn mobilny jest przeznaczona do usprawnienia działań w magazynie, przyspieszenia wymianę informacji pomiędzy magazynierami a zarządzającymi, który planują czas pracy i zakres dyspozycji. Magazyn mobilny usprawnia i automatyzuje cztery podstawowe fazy magazynowe: przyjęcie, składowanie, kompletację i wydanie. Aplikacja jest zintegrowana z modułem Logistyka. Wszystko co zostanie wykonane za pomocą urządzenia, na którym jest zainstalowana aplikacja Magazyn mobilny, od razu widoczne jest w systemie ERP Streamsoft Prestiż, w module Logistyka, w dyspozycjach – i odwrotnie. W module Logistyka widać również postęp w realizacji dyspozycji jakie były wydane dla poszczególnych magazynierów. 

Jak działa Magazyn mobilny?

Na urządzeniach typu handheld pracownicy magazynowi widzą listę swoich zadań. Zadania wydawane są w postaci dyspozycji. Dyspozycje, które magazynier widzi na urządzeniu, muszą być wcześniej wprowadzone w module Logistyka. Są również zadania ad hoc, czyli zadania, które nie były wcześniej planowane, ale pojawiała się konieczność ich realizacji. Oprócz zadań, magazynier na urządzeniu widzi również Przesunięcia. Dzięki temu, można zobaczyć wszystkie strefy na jakie został przesunięty towar.

Korzyści jakie daje Magazyn mobilny:
 • usprawnienie procesu przyjęć i wydań,
 • bieżące śledzenie poziomu realizacji dyspozycji (kontrola pracy magazynierów),
 • możliwość zgłaszania problemów za pomocą aplikacji mobilnej,
 • wyświetlanie nieplanowanych zadań (ad hoc) na urządzeniu,
 • eliminacja błędów przy wprowadzeniu danych,
 • ograniczenie dokumentacji papierowej,
 • przesyłanie danych bezpośrednio do systemu ERP,
 • zawsze dokładna i na czas informacja o stanach magazynowych,
 • łatwość sprawdzenia z dowolnego miejsca gdzie zlokalizowany jest towar,
 • prosty w obsłudze i intuicyjny interfejs.

Aktualności

Chcesz sprawdzić jak działa system?

Jeśli jesteś zainteresowany systemem Prestiż

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.