Wtyczki, procedury i zestawienia definiowane do systemu ERP Streamsoft Prestiż - tworzenie i projektowanie w ofercie EXIS Inter


Wtyczki (plug- iny) są dostępne tylko w systemie Stremsoft Prestiż. Wtyczki to aplikacje rozszerzające możliwości systemu. Wszystkie wtyczki są zarządzane poprzez „Menadżer rozszerzeń”. Za jej pomocą można np. włączać i wyłączać zdefiniowane wtyczki.

EXIS Interactive zajmuje się projektowaneim i tworzeniem wtyczek - rozszerzeń funkcjonalnych - do systemu Streamsoft Prestż. Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu wtyczek, procedur bazodanowych i zestawień definiowanych.

 

Korzyści i możliwości:

 

  • Wtyczki zapewniają dodatkowe specyficzne funkcjonalności na potrzeby klienta;
  • Wtyczki zaspakajają specyficzne potrzeby klienta ujawniające się po wdrożeniu;
  • Wtyczki zapewniają integrację systemu Streamsoft Prestiż z innym oprogramowaniem;
  • Wtyczki umożliwiają rozbudowanie menu programu;
  • Wtyczki zapewniają możliwość tworzenia nowych okien i modyfikowanie już istniejących;
  • Wtyczki umożliwiają uruchamianie programów zewnętrznych w stosunku do systemu Streamsoft Prestiż;
  • Wtyczki rozszerzają już istniejące procedury.

100_1


Aktualności

Chcesz sprawdzić jak działa system?

Jeśli jesteś zainteresowany systemem Prestiż

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.