Wdrożenia systemu WMS Logistyka

System WMS (Warehouse Management System) to oprogramowanie służące do zarządzania operacjami magazynowymi. Główne zadania WMS to optymalizacja procesów magazynowych, takich jak przyjęcie towaru, jego składowanie, kompletacja zamówień oraz wysyłka. Poniżej znajduje się bardziej szczegółowy opis funkcji i korzyści wynikających z wdrożenia systemu WMS:

Funkcje systemu WMS:

 1. Przyjęcie towaru (receiving):

  • Rejestrowanie przychodzących towarów.
  • Sprawdzanie zgodności dostaw z zamówieniami.
  • Identyfikacja towarów za pomocą kodów kreskowych lub RFID.
 2. Składowanie (put-away):

  • Optymalizacja rozmieszczenia towarów w magazynie.
  • Wyznaczanie najlepszych lokalizacji składowania.
  • Monitorowanie stanu zapasów.
 3. Zarządzanie zapasami (inventory management):

  • Śledzenie stanu zapasów w czasie rzeczywistym.
  • Automatyzacja procesów inwentaryzacyjnych.
  • Prognozowanie zapotrzebowania na towary.
 4. Kompletacja zamówień (order picking):

  • Planowanie i optymalizacja tras kompletacji.
  • Obsługa różnych metod kompletacji (np. FIFO, LIFO).
  • Redukcja błędów kompletacyjnych dzięki skanowaniu kodów kreskowych.
 5. Pakowanie i wysyłka (packing and shipping):

  • Automatyzacja procesów pakowania.
  • Generowanie etykiet wysyłkowych.
  • Integracja z systemami kurierskimi i transportowymi.
 6. Zarządzanie zwrotami (returns management):

  • Obsługa procesów zwrotów towarów.
  • Automatyzacja procedur reklamacyjnych.
  • Kontrola jakości zwracanych produktów.
 7. Raportowanie i analiza danych:

  • Generowanie raportów dotyczących operacji magazynowych.
  • Analiza danych w celu optymalizacji procesów.
  • Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu WMS:

 1. Zwiększenie efektywności operacyjnej:

  • Automatyzacja i optymalizacja procesów magazynowych.
  • Redukcja czasu potrzebnego na realizację poszczególnych zadań.
 2. Poprawa dokładności:

  • Minimalizacja błędów dzięki skanowaniu kodów kreskowych i RFID.
  • Precyzyjne zarządzanie zapasami i kompletacją zamówień.
 3. Zwiększenie przejrzystości i kontroli:

  • Dostęp do aktualnych danych dotyczących stanów magazynowych.
  • Możliwość monitorowania i śledzenia wszystkich operacji w magazynie.
 4. Lepsze zarządzanie przestrzenią magazynową:

  • Optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
  • Redukcja kosztów związanych z przechowywaniem towarów.
 5. Zwiększenie satysfakcji klienta:

  • Szybsza realizacja zamówień.
  • Mniejsza liczba błędów w kompletacji i wysyłce.
 6. Skalowalność i elastyczność:

  • Możliwość dostosowania systemu do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa.
  • Skalowalność systemu pozwala na obsługę większej liczby operacji w miarę rozwoju firmy.

Przykłady zastosowania:

 • E-commerce: Sklepy internetowe korzystają z WMS do zarządzania dużą liczbą różnorodnych produktów i szybkiej realizacji zamówień.
 • Produkcja: Firmy produkcyjne używają WMS do zarządzania surowcami i komponentami, zapewniając ciągłość produkcji.
 • Logistyka i dystrybucja: Operatorzy logistyczni i firmy dystrybucyjne wykorzystują WMS do zarządzania skomplikowanymi łańcuchami dostaw i dystrybucji towarów.

Wdrożenie systemu WMS pozwala na znaczącą poprawę wydajności, dokładności oraz elastyczności operacji magazynowych, co przekłada się na lepszą obsługę klientów i niższe koszty operacyjne.Jesteś zainteresowany?
Zapytaj o wdrożenie WMS

 

Aktualności

Chcesz sprawdzić jak działa system?

Jeśli jesteś zainteresowany systemem Prestiż

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.