exis.xrm
zapewnij terminowość
realizacji zleceń

APLIKACJA EXIS.XRM AND WORKFLOW TO NOWE ROZWIĄZANIA USPRAWNIAJĄCE ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ  WIĘKSZOŚCI PROCESÓW W FIRMIE

Aplikacja exis.xRM ( „x”  Relationship Management)  powstała na skutek rozszerzenia potrzeb przedsiębiorstw. Jest to oprogramowanie służące zarządzaniu wieloma aspektami organizacji pracy w większych firmach. X- jak niewiadoma oznacza różne relacje w procesach organizacji pracy. System wyposażony jest w różne funkcjonalności, których głównym zadaniem jest zautomatyzowanie pracy na różnych poziomach przedsiębiorstwa. Aplikacja zawiera moduły wspierające zarządzanie kontaktami z klientami, projektami jak i zarządzanie produkcją.


Kolektor

Aplikacja umożliwia

 • Ułatwioną kontrolę stanu realizacji zleceń i organizacji pracy

 • Stały nadzór nad czynnościami produkcyjnymi i usługowymi

 • Łatwe planowanie zleceń i pilnowanie terminów

 • Łatwy dostęp do informacji o klientach i zleceniach

Funkcjonalność dostosowana do potrzeb.

System wyposażony jest w liczne funkcjonalności które pozwalają na ustalenie planu i harmonogramu prac w taki sposób aby zautomatyzować i przyspieszyć proces realizacji poszczególnych etapów projektu. Pozwala na przeprowadzenie obserwacji w zakresie zaawansowania prac i realizacji zadań jak i porównania tego co zostało zaplanowane z tym co udało się wykonać. Do każdego nowoutworzonego projektu można dopasować listę czynności, zadań, rejestrować i tworzyć zdarzenia, kontakty, ustalić kalendarz zleceń. Aplikacja umożliwia wersjonowanie, obieg i archiwizację dokumentów. W systemie znajdziemy także panel do meldowania - ułatwiający meldowanie zadań przez pracowników. Wszelkie informacje można w szybki i łatwy sposób znaleźć za pomocą wyszukiwarki wpisując jedynie słowo kluczowe. Z systemu można korzystać używając komputera, tabletu czy lub smartphone’a. Aplikacja jest obsługiwana przez przeglądarkę internetową i może pracować zarówno w sieci lokalnej, wewnątrz firmy jak i być dostępna przez intranet. System archiwizuje dane w jednej bazie.

Elementy aplikacji

Składa się z trzech podstawowych struktur:  systemu, administracji oraz panelu. System obejmuje wszystkie najważniejsze funkcje aplikacji. To ,,mózg” narzędzia do zarządzania różnymi relacjami w firmie. Administracja służy do zarządzania systemem, ustalania użytkowników, oraz ich uprawnień. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ustala się hasła.  Panel umożliwia sprawdzenie poziomu realizacji prac. Jest wykorzystywany głównie przez pracowników wykonawczych dlatego  posiada duże część składowe i jest przystosowany do pracy dotykowej na mobilnych urządzeniach. W Panelu pracownicy meldują o zaistniałych zdarzeniach.FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU

ZAKŁADKI, KTÓRE ZNAJDZIEMY W SYSTEMIE PRZENIKAJĄ WZAJEMNIE NA RÓŻNYCH POZIOMACH. DZIĘKI TEMU UMOŻLIWIAJĄ ŁATWY WGLĄD W POSTĘP NASZEJ PRACY . NA POZIOMIE OGÓLNYM MOŻEMY ZNALEŹĆ STRUKTURY:


Kontrahenci

Sekcja umożliwiająca zamieszczanie danych teleadresowych klientów wraz z opisami, zdarzeniami powiązanymi z kontrahentem,  dokumentacją i osobami kontaktowymi.

Projekty

Funkcja procesu zarządzania, umożliwia dostęp do informacji o osobach związanych z projektem, listy czynności, statusu ich wykonania. Umożliwia dopisanie nowych grup pracowników do realizacji zadania. Funkcjonalność sprawdza się wyjątkowo w przypadku  usług podwykonawców, np. branży budowlanej. Umożliwia interakcję z partnerami.

Dokumenty

System umożliwia dodawanie, zapisywanie, edytowanie dokumentów związanych z projektem. Unikalną funkcją w tego typu programie jest opcja tworzenia dokumentu z wielu plików np. ,,opisów procedury”.

Zadania

System zapewnia planowanie zadania w oparciu o takie atrybuty jak: godzina rozpoczęcia, zakończenia, osoby do wykonania zadania. Może powiadamiać osoby odpowiedzialne sms-em lub e-mailem o konieczności wykonaniu nowych zadań.

Harmonogram

Ta funkcja szczególnie wykorzystywana jest przy zapotrzebowaniu na zestawienie zbiorcze. Czytelny widok kalendarza umożliwia przeglądanie zdarzeń w różnych czasookresach bądź w powiązaniu z kontrahentami i projektami. Umożliwia prezentowanie różnych widoków i zastosowanie filtrów. Dzięki filtrom można np. obejrzeć: rozkład prac zleconych danemu pracownikowi, poszczególne kroki, zadania, grafik prac.

Terminowa realizacja zleceń

Aplikacja doskonałe sprawdza się w większości firm, zarówno w mikro-przedsiębiorstwach, zatrudniających do 5 pracowników jak i w dużych firmach produkcyjnych. Jest bardzo przydatna wszędzie tam, gdzie istnieje szczególna potrzeba ciągłego nadzoru postępu prac, oraz szybkiego reagowania na zaistniałe zdarzenia. Jest to rozwiązanie szczególnie rekomendowane dla firm z branży budowlanej, gdyż jest proste w obsłudze, umożliwia efektywne zarządzanie na odległość dzięki funkcji kontaktu z pracownikami za pomocą smartphone lub tabletu.

Zamówienie

Powstaje z przekształcenia oferty lub jest tworzone bezpośrednio. Polega na przygotowaniu listy towarów lub usług, podaniu ilości i ich wyceny. Jeśli zamówienie powstaje z oferty jest widoczne powiązanie. Zamówienie jest podstawa do wystawienia faktury (oraz proformy i specyfikacji magazynowej). Do zamówienia i zlecenia mogą być dodawane załączniki Klienta.

Powiązanie zamówienia ze zleceniami

Zlecenia produkcyjne powiązane są z zamówieniem a nie z pozycjami zamówienia. Do jednego zamówienia może być przypisanych wiele zleceń produkcyjnych. Zamówienie jest przekazane do produkcji, jeśli zostało do niego utworzone przyjemniej jedno zlecenie produkcyjne. Zlecenie zawiera nazwę, ilość wyrobu i dane konstruktora prowadzącego. Do zamówienia może być z pliku pobrana lista produktów z liczba szt., przeznaczonych do zlecenia produkcyjnego, wydania z magazynu lub zakupu u kontrahenta.

Uprawienia i podział zadań

Karta zlecenia produkcyjnego

 • Zakładany czas pracy w godzinach
 • Planowana data rozpoczęcia produkcji
 • Pola do wyboru do opisu i data opisu (rejestr zmiany) - o każdej czynności opis w postaci tekstu lub listy ze słownika (np. materiały do zamówienia)
 • Link do dokumentów
 • Instrukcja obsług (załącznik)

Kompetencje

Kompetencja to właściwość pracownika, czyli możliwość wykonania danej grupy czynności. Konstruktor prowadzący tworzy listę czynności i przypisuje do nich ludzi oraz maszyny. Do czynności przypisane są kompetencje. Ludzie są przypisywani do czynności wg kompetencji. Maszyny są przypisywane do grup, które są wykorzystane w widokach aplikacji.


Widok kalendarza

Kalendarz w układzie kilku miesięcznym – ma zapewnić przeglądanie wg przełomu miesięcy

 • Ludzie – widoczne urlopy
 • Maszyny – wykorzystanie czasu; zakładamy, że maszyny mogą pracować w trybie 1 lub 2 zmianowym

Rozliczenie pracowników, rejestr urlopów, kalendarz

Pracownicy

 • Kwota netto + historia zmian
 • Stawki godzinowe i stawka nadgodzin
 • Rejestr nadgodzin
 • Dni urlopu i wykorzystany urlop (+ dni dodatkowe)
 • Kwota ekwiwalentu wyliczana wg stawki godzinowej

Kalendarz zasobów technicznych

Wyświetla przewidywane wykorzystanie maszyn wg godzin wskazanych w zleceniu i przeliczonych przez czas pracy maszyny w danym zleceniu – 1 lub 2 zmianowym (zmiana to 8 godzin). W widoku kalendarza ma być pokazany przewidywany czas obciążenia maszyny dla otwartych zleceń.

Moduł sprzedaży

Uzupełnienia do modułu

 • Data zapłaty w rozrachunkach (wpis rozliczenia i źródło płatności)
 • Wybór rodzaju faktury –  w tym FVNW – 0% VAT
 • Proforma – specyfikacja, WZ – z tym samym nr
 • Pozycje do fakturowania przenoszone są wg pozycji zamówienia klienta a nie wg zleceń produkcyjnych

Aktualności

Chcesz sprawdzić jak działa system?

Jeśli jesteś zainteresowany systemem Prestiż

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zostaw nam swój numer telefonu lub adres e-mail.